fbpx

Trisomy test

neinvazivní test Downova, Edwardsova a Patauova syndromu

úsměv to řekne za Vás

Na klinice GYN MEDICO nabízíme v rámci prenatálního screeningu vrozených vývojových vad plodu nejspolehlivější dostupný test, tzv. Trisomy test. Trisomy test se provádí rozborem krve těhotné ženy a slouží k odhalení Downova, Edwardsova a Patauova syndromu, tedy nejčastějších chromozomálních poruch plodu. Vyšší verze testu Trisomy Test + pak pokrývá širší spektrum chromozomálních vad. Vedle vrozených vad plodu lze z Trisomy testu zjistit také pohlaví miminka. Trisomy test doporučujeme těhotným ženám starším 35 let a obecně ženám, které na základě konzultace se svým lékařem dospějí k názoru, že je pro ně zjištění genetického zdraví plodu touto cestou žádoucí. Test není hrazen zdravotními pojišťovnami.

Trisomy test

Jak to funguje

V krvi matky koluje již v časném stádiu těhotenství volná DNA související s vyvíjejícím se plodem, nazývaná také fetální DNA. Pomocí speciálního vyšetření v laboratořích je možné tuto DNA izolovat, analyzovat a identifikovat případný výskyt trizomií (tří stejných chromozomů).

Trisomy test lze provést již od 11. týdne těhotenství. Pro vás jako nastávající maminku obnáší test pouze odběr krve, kterou odešleme na rozbor do specializované laboratoře. Z krve zjišťujeme přítomnost trizomií 21, 18, 13, tedy Downova, Edwardsova a Patauova syndromu, a pohlaví plodu.

V případě Trisomy testu + zjišťujeme z krve kromě trizomií také poruchy pohlavních chromozomů – Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, XYY syndrom a XXX syndrom – a mikrodeleční syndromy, mezi které patří DiGeorgeův syndrom, Praderov-Williho a Angelmanův syndrom, Cri-du-chat syndrom, Syndrom delece 1p36 a Wolfov-Hirschhornův syndrom.

Výhody Trisomy testu

Trisomy test je skvělý v tom, že je bezbolestný a nepředstavuje žádné riziko pro nastávající maminku ani dítě. Má vysokou spolehlivost a již v 11. týdnu těhotenství díky němu můžeme na 99 % vyloučit sledované chromozomální vady. Ve srovnání s jinými testy má Trisomy test o něco vyšší citlivost a přesnost a výrazně nižší falešnou pozitivitu vyšetření. Tím se snižuje počet potřebných invazivních screeningových vyšetření, jako je choriocentéza nebo amniocentéza. Velkou výhodou také je, že výsledek testu máme k dispozici do 7 pracovních dní od odběru krve.

Další informace o TRISOMY testu si můžete přečíst zde: TRISOMY test plus.

CHCI SE OBJEDNAT