Cytologie

úsměv to řekne za Vás

Cytologický rozbor vzorku tkáně setřeného z děložního čípku během gynekologického vyšetření je pomocnou metodou v diagnostice rakoviny děložního čípku. Ukazuje nám míru podezření na přednádorové stavy. Stěr z děložního čípku je možné provést klasickým Pap stěrem tyčinkou na sklíčko, nebo modernější metodou tzv. LBC stěru, při němž buňky vzorku odebíráme do tekutého média. Na naší klinice upřednostňujeme a provádíme cytologii metodou LBC, která umožňuje přesnější diagnostiku.

Výhody LBC odběru a rozboru

Po odběru technikou LBC (liquid based cytology) se preparáty z tekutého média vyrábí až v laboratoři a je z nich odstraněn hlen, červené krvinky a buňky jsou rovnoměrně rozprostřeny na sklíčku v tenké vrstvě, takže stěr je potom lépe diagnostikovatelný v mikroskopu. Když je třeba u klientky provést dodatečné genetické vyšetření na HPV, je možné toto vyšetření provést z uskladněné nádobky se vzorkem a klientka nemusí chodit znova ke gynekologovi na vyšetření. Navíc LBC technika umožňuje i dodatečné imunocytochemické rozbory, tedy rozbory s použitím kontrastního média, díky nimž lze prokázat přítomnost onkogenu p16, tedy bílkoviny poukazující na rakovinové změny v buňkách.

Vzorek získaný klasickým Pap stěrem děložního čípku obsahuje přibližně 160 000 až 200 000 buněk a může se stát, že při hodnocení v laboratoři lidské oko na mikroskopu přehlédne přítomnost několika málo rakovinových buněk mezi zdravými. Proto je diagnostika na základě mikroskopického rozboru Pap stěru účinná pouze na 60 až 70 %. Oproti tomu diagnostika pomocí počítače, který naskenuje celé sklíčko připravené technikou LBC s buňkami čípku, umožňuje označení všech podezřelých či rakovinových buněk s téměř 100% jistotou.

Jak číst výsledky cytologie

Nálezy z cytologického rozboru, které zasluhují další pozornost označuje laboratoř písemnými zkratkami. Níže si můžete přečíst, co jednotlivé nálezy znamenají. Cytologie je pomocná metoda a níže uvedená doporučení jsou obecná. Proto je potřeba k nim přistupovat individuálně.

ASC-US

Nález ASC-US znamená, že výsledek stěru je lehce abnormální a riziko přítomnosti závažných přednádorových změn je velmi malé. Nicméně je potřeba udělat kontrolu. Nejčastěji kontrolní cytologický stěr za tři až šest měsíců. Pokud by další cytologie byla dále abnormální, je vhodné zvážit podrobnější vyšetření děložního hrdla (kolposkopie, biopsie, HPV testování atd.). Ze stěru nelze určit, jestli tuto mírnou odchylku vyvolal HPV (lidský papilomavirus).

LSIL

Tento nález znamená, že výsledek je mírně abnormální, nicméně riziko přítomnosti závažných přednádorových změn je velmi malé. Pokud se tento nález v dalším kontrolním stěru opakuje, je potřeba nález ověřit provedením biopsie. Nejčastěji se kontrolní stěr cytologie provádí po šesti měsících. Pokud by cytologie byla dále abnormální, je vhodné zvážit podrobnější vyšetření děložního hrdla (expertní kolposkopie, biopsie, HPV testování atd.)

HSIL, ASC-H, AGC-NEO

Tyto nálezy jsou jednoznačným důvodem k podrobnému vyšetření děložního hrdla specialistou, který se touto problematikou zabývá. Vzhledem k tomu, že tyto nálezy velmi často ukazují na závažný přednádorový stav, není vhodné odebírat dále pouze kontrolní cytologii, ale je nutno nález čípku podrobně dovyšetřit (kolposkopie, biopsie).

AGC-NOS

Tento nález znamená, že cytologie upozornila na lehkou abnormalitu. Nejspíše ve žlázovém epitelu (sliznice, která vystýlá děložní kanálek). U těchto nálezů se musí udělat kontrolní stěr za 3 až 6 měsíců, ideálně po přeléčení zánětu děložního čípku nebo doplnit HPV testem dle doporučení lékaře.

Napište nám