Screening

neinvazivní vyšetření, které umožňuje stanovit míru rizika vážného onemocnění jako je Downův syndrom

úsměv to řekne za Vás

Takzvaná screeningová vyšetření jsou součástí péče o těhotné a provádíme je v každém trimestru těhotenství. Cílem screeningu je zhodnotit vývoj miminka v děloze a odhalit případné vývojové vady, z nichž nejznámější je Downův syndrom. Klinika GYN MEDICO disponuje špičkovou moderní technikou, která zajišťuje jak pohodlí nastávající maminky a miminka při vyšetření, tak maximální kvalitu zobrazovaných a analyzovaných výstupů. Při každém screeningu s vámi lékař nebo lékařka probere, co přesně vyšetření obsahuje, a obeznámí vás s výsledky. Jsme si dobře vědomi toho, jak citlivé období představuje těhotenství v životě ženy, a můžete počítat s individuálním přístupem, otevřenou komunikací a absolutní diskrétností veškerého personálu naší kliniky.

 

Screening

Screening  1. trimestru

Prvotrimestrální screening je moderní kombinovaná metoda ultrazvukové diagnostiky, která umožňuje stanovit míru rizika, že dítě bude trpět vrozenou vývojovou vadou. Tyto vady mohou mít povahu buď anatomické odchylky, nebo chromozomálních vad plodu. Nejznámější a nejvíce obávanou z vrozených vývojových vad je Downův syndrom. Vedle rizika chromozomálních vad při prvním screeningu zjišťujeme také riziko předčasného porodu, riziko intrauterinní růstové retardace (porucha růstu plodu) a preeklampsie (kombinace vysokého krevního tlaku a ztráty bílkovin).

Prvním krokem prvotrimestrálního screeningu je odběr krve, který provádíme při prvním vyšetření v rámci těhotenské poradny nejčastěji v 10. týdnu těhotenství. V krvi laboratorním rozborem zjišťujeme koncentraci tzv. biochemických markerů, tedy látek, jejichž hodnoty mohou poukazovat na míru rizika vývojové vady. Jedná se konkrétně o glykoproteiny PAPP-A a beta free hCG. Pro Downův syndrom je typická nízká hladina PAPP-A a vysoká hladina beta free hCG.

Na klinice GYN MEDICO nabízíme provedení tzv. Trisomy testu, což je nejspolehlivější neinvazivní test Downova, Edwardsova a Patauova syndromu, který je v současnosti v medicíně k dispozici. Rozšířený Trisomy test + pak pokrývá ještě širší spektrum poruch genetické informace.

Dalším krokem screeningu je pak ultrazvukové vyšetření mezi 12. a 14. týdnem těhotenství. Zaměřujeme se při něm na kontrolu délky plodu, jeho orgánů a končetin, dále na množství plodové vody a měříme šíjové projasnění – NT, tedy množství volné tekutiny v záhlaví plodu. Výrazně zvýšená hodnota NT signalizuje vyšší riziko postižení dítěte genetickým syndromem. Dalšími ukazateli vyššího rizika postižení plodu jsou chybějící nosní kůstka, kratší stehenní kosti a vady srdce.

Nedílnou součástí prvotrimestrálního screeningu je také osobní anamnéza, v rámci které se rovněž zjišťují rizika, jež by mohla ohrozit vývoj plodu, jako je například fakt, že rodička kouří, pije alkohol, patří do skupiny s vyšším věkovým průměrem apod.

Výsledky prvotrimestrálního screeningu

Individuální riziko postižení plodu a mateřských komplikací vypočítá počítačový program na základě údajů z anamnézy, biochemických ukazatelů z krve a ultrazvukového měření.

V populaci je výskyt Downova syndromu 1: 500 až 1 000 živě narozených dětí. Morfologické vady, včetně vad drobných se vyskytují u 2 – 3 % novorozenců. V praxi to znamená, že naprostá většina těhotných má nízké riziko postižení plodu a nevyžaduje žádnou zvláštní péči.

Nicméně ani pozitivní výsledky prvotrimestrálního screeningu rozhodně neznamenají, že by nenarozené dítě muselo nutně trpět vrozenou vývojovou vadou, pouze informuje o vyšší pravděpodobnosti tohoto rizika. V případě takovýchto výsledků s vámi lékař nebo lékařka probere další postup. Vyjde-li pravděpodobnost postižení vyšší než 1:100, doporučujeme odběr choriových klků (CVS), což je invazivní vyšetření, při kterém se provádí odběr vzorku tkáně z placenty, aby bylo možno identifikovat možné chromozomální účinky. Výhodou této metody je vysoká spolehlivost, nevýhodou pak zvýšené riziko potratu. Jinou možnou metodou je odběr plodové vody neboli aminocentéza, která je rovněž spojena s rizikem potratu.

Screening v 2. trimestru

Dalším důležitým screeningovým vyšetřením je ultrazvuk mezi 20. a 22. týdnem těhotenství, který může odhalit některé vrozené vady orgánů. Při tomto vyšetření ověřujeme správný vývoj plodu, posuzujeme uložení a funkci placenty a množství plodové vody.

Během ultrazvukového vyšetření změříme velikost plodu, abychom posoudili jeho růst podle průměru a obvodu hlavičky, obvodu bříška, délky stehenní a pažní kosti. Zhodnotíme vývoj mozku dítěte, jeho tvář včetně vyloučení rozštěpu rtu, profil obličeje, anatomii srdce, vývoj plic a hrudníku, břicho včetně ledvin, močového měchýře a žaludku, páteř, držení končetin a prstů.

Při tomto screeningu sledujeme také umístění placenty a vzdálenost jejího dolního okraje od vnitřní branky. Zhodnocení objemu plodové vody ve druhém trimestru je spíše subjektivní, ale lze říci, že normální množství plodové vody je známkou normálního vývoje plodu.

Screening v 3. trimestru

Screeningové vyšetření v 3. trimestru provádíme mezi 30. a 32. týdnem těhotenství. Během ulztrazvukového vyšetření posoudíme odhadovanou hmotnost plodu, polohu plodu, uložení placenty a množství plodové vody. Součástí screeningu je kontrola všech orgánových systémů a končetin plodu. Doplňujeme také vyšetření dopplerovských parametrů, tedy průtokových idexů v cévách mozku a pupečníku, ze kterých můžeme odhadovat úroveň fungování placenty. To je důležité zejména u plodů, které vykazují určitá rizika, např. tzv. růstovou restrikci (FGR – fetal growth restriction).

Vedle klasického screeningového ulztrazvuku jsme vybaveni také 3D/4D ultrazvukem a budete-li si to přát, můžete mít fotografie (3D) nebo videozáznam (4D) Vašeho miminka přímo z bříška. Nejvhodnější období pro 3D / 4D ultrazvuk je mezi 24 a 28. týdnem těhotenství.

Jsme tu pro vás

Do naší péče se můžete svěřit, ať jste stávající klientkou naší gynekologie, nebo si jen chcete zajistit nadstandardní kvalitu lékařských služeb v období těhotenství. Jsme tu pro vás i v případě, že jste těhotná již nějakou dobu a dosud jste navštěvovala jiné lékařské zařízení. Můžete si sama zvolit rozsah služeb, které chcete během těhotenství využívat, a podle toho zvolit jeden z cenových balíčků pro těhotné. Váš partner se může spolu s vámi účastnit ultrazvukových vyšetření a samozřejmě i předporodních kurzů.

Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám