Vyšetření AMH

zjištění hladiny Anti-Müllerian hormonu

úsměv to řekne za Vás

Zjištění hladiny Anti-Müllerian hormonu (AMH) je vhodným krokem pro ženy, které odkládají rodičovství na pozdější dobu. Každá žena se rodí s určitým množstvím vajíček, jejichž množství v průběhu života postupně klesá. AMH je hormon produkovaný folikuly ve vaječnících, jehož hladina přímo souvisí s počtem těchto folikulů, tedy jakýchsi měchýřků, v nichž zrají vajíčka. K nárůstu koncentrace AMH dochází v pubertě, kolem věku 30 let začíná koncentrace AMH klesat a s menopauzou ustane úplně. Na základě koncentrace AMH v krvi lze odhadnout individuální rezervu vajíček klientky. Hodnota AMH je dobrým ukazatelem, zda je počet vajíček dostatečný a plodnost ženy optimální, nebo zda její schopnost otěhotnět již klesá.

Vyšetření AMH

Kdy si nechat změřit hladinu AMH

Průměrný věk prvorodiček v České republice se zvyšuje, dnes je to kolem 30 let, což je o 6 let více, než tomu bylo v roce 1994. Věk ženy má přitom zásadní vliv na její plodnost. Se stoupajícím věkem může být pravděpodobnost početí snížená, a to nejen z důvodu poklesu počtu vajíček, ale také z důvodu zhoršování jejich kvality.

Předpokládá se, že v průběhu jednoho cyklu dojde u dospělé ženy k zániku 40 až 100 vajíček. U některých žen může dojít k vypotřebování vajíček a k předčasné menopauze už před 40. rokem. Jedná se o velice individuální proces.

Vyšetření hladiny AMH doporučujeme každé ženě, která odkládá těhotenství na období po 30. roce věku a také ženám s rodinnou anamnézou předčasné menopauzy. Sledování hodnoty AMH je vhodné také pro monitorování ovariální rezervy a stavu vaječníků u žen po operaci vaječníků, u žen s těžkou endometriózou a žen po chemoterapii.

Vyšetření AMH má velký význam při asistované reprodukci. Hodnoty AMH jsou užitečné pro prognózu odpovědi při hormonální stimulaci vaječníků.

Jak vyšetření probíhá

Hladina AMH se stanovuje z krve. Na odběr se můžete dostavit v kterýkoli den menstruačního cyklu, protože hladina tohoto hormonu se v průběhu cyklu nemění. Výsledky rozboru pro vás budeme mít připravené do týdne a váš lékařka či lékař vám podrobně vysvětlí, co konkrétně vaše nálezy znamenají. Vyšetření AMH není hrazeno ze zdravotního pojištění a provádíme ho pouze našim klientkám.

Napište nám