vyšetření AMH

úsměv to řekne za Vás

Co znamená zkratka AMH a kdy vyšetření podstoupit

Průměrný věk prvorodiček v České republice se zvyšuje, dnes je to 28 let, což je o 4 roky více, než tomu bylo v roce 1994. Věk ženy má přitom zásadní vliv na její plodnost. Se stoupajícím věkem může být pravděpodobnost početí snížená, a to nejen z důvodu poklesu počtu vajíček, ale také z důvodu zhoršování jejich kvality.

Každá žena se rodí s určitým množstvím vajíček, jejichž množství v průběhu života postupně klesá. V průběhu plodného období je každý měsíc uvolněno jedno zralé vajíčko. Do fáze dozrání vajíčka připraveného k oplodnění dojde však jen několik stovek z celkového počtu, další vajíčka své zrání nedokončí a zanikají.

vyšetření AMH

Předpokládá se, že v průběhu jednoho cyklu dojde u dospělé ženy k zániku 40 až 100 vajíček. U některých žen může dojít k vypotřebování vajíček a k předčasné menopauze už před 40. rokem. Jedná se o velice individuální proces.

V současné době má každá žena, která plánuje odklad mateřství do budoucna, možnost nechat si změřit individuální ovariální rezervu pomocí stanovení koncentrace AMH (Anti-Müllerian Hormon) v krvi.

Co je to AMH?

Anti-Müllerian Hormon je hormon produkovaný folikuly ve vaječnících. Jeho hladina přímo souvisí s počtem těchto folikulů. Na základě koncentrace AMH v krvi lze odhadnout individuální ovariální rezervu vajíček. K nárůstu koncentrace AMH dochází v pubertě, po dosažení věku asi 30 let začíná koncentrace AMH klesat a v menopauze ustane úplně.

Hodnota AMH je dobrým ukazatelem, zda je počet vajíček dostatečný a plodnost ženy optimální, nebo zda její schopnost otěhotnět již klesá.

Kdy podstoupit vyšetření AMH?

Zjištění hodnot AMH je doporučováno ženám, které odkládají těhotenství do pozdějšího věku, dále ženám s rodinnou ananmnézou předčasné menopauzy. Stanovení hodnost AMH lze využít pro monitorování ovariální rezervy a stavu vaječníků u žen po operaci vaječníků, u žen s těžkou endometriózou a žen po chemoterapii.

Vyšetření AMH má velký význam při asistované reprodukci. Hodnoty AMH jsou užitečné pro prognózu odpovědi při hormonální stimulaci vaječníků. Odběr krve na vyšetření AMH je možné provést kterýkoliv den menstruačního cyklu. Vyšetření AMH není hrazeno ze zdravotního pojištění. Cena za vyšetření na naší klinice je 1.000 Kč.

CHCI SE OBJEDNAT NA VYŠETŘENÍ AMH