Očkování proti HPV

úsměv to řekne za Vás

Očkování proti HPV (Human Papilomavirus – lidský papilomavirus) je v současnosti nejúčinnější metodou primární prevence vzniku rakoviny děložního čípku. Ač je v povědomí lidí očkování proti HPV zapsáno jako krok, který mohou podstoupit pouze mladé dívky do maximálně 26 let, v současné době jsou na trhu vakcíny vhodné i pro starší ženy do věku 45 let. Na klinice GYN MEDICO vám doporučíme vakcínu, která je pro vás nejvhodnější, a provedeme vás celým očkovacím procesem. Naši lékaři a lékařky bedlivě sledují vývoj v oblasti prevence rakoviny děložního čípku a mají vždy k dispozici informace o aktuálních trendech v očkování proti HPV.

Co je to HPV

HPV je souhrnné označení pro více než stovku kmenů lidského papilomaviru, které se plošně vyskytují v populaci. Některé kmeny nepředstavují žádné zdravotní riziko, jiné mohou mít na organismus závažný dopad. Mezi vysoce rizikové kmeny patří HPV 16 a 18, které mohou způsobit vznik přednádorových stavů a karcinom děložního čípku. Středně rizikové kmeny HPV 6 a 11 způsobují vznik genitálních bradavic (kondylomat). Očkování je účinné proti všem těmto zmíněným kmenům.

Kdo je ohrožen nákazou HPV

Lidský papilomavirus je plošně rozšířený v populaci a v průběhu života se jím nakazí většina lidí. Postihuje muže i ženy a u většiny lidí proběhne infekce bez příznaků nebo jen s mírnými příznaky a následně virus z organismu vymizí. Časem se může opět vrátit. U zhruba 20 % žen ale virus v organismu setrvá a může způsobovat řadu problémů v gynekologické oblasti, včetně karcinomu děložního čípku.

Infekce HPV se přenáší přímým stykem při úzkém kontaktu, dotykem kůže nebo sliznic. Nejčastěji k přenosu dochází během sexuálních aktivit, a to nejen při pohlavním styku, ale i při jiných aktivitách, kdy je v kontaktu kůže nebo sliznice zúčastněných jedinců. Proto HPV řadíme mezi sexuálně přenosné infekce a očkování proti HPV je ideální provést před zahájením sexuálního života. Očkování dívek a chlapců ve věku 13 let proti HPV je hrazené z veřejného zdravotního pojištění a probíhá u dětského lékaře.

Jak probíhá očkování

V současné době mohou očkování proti HPV absolvovat ženy až do věku 45 let. Váš lékař vám vysvětlí, jak konkrétní vakcína funguje a před čím vším vás chrání nebo naopak nechrání. Vakcínu aplikujeme injekcí do ramene, a to ve třech dávkách v rozmezí celkem osmi měsíců. Druhá dávka následuje dva měsíce po první a třetí dávka šest měsíců po druhé. Většina klientek snáší očkování velmi dobře. U některých žen se mohou po očkování objevit mírné vedlejší účinky obdobné účinkům jiných vakcín, tedy zarudnutí či otok místa vpichu, zvýšená teplota nebo bolest hlavy.

Napište nám