Centrum onkologické prevence

Centrum onkologické prevence

úsměv to řekne za Vás

Centrum onkologické prevence (COP)


Centrum onkologické prevence je určeno klientkám, které mají při běžné preventivní prohlídce abnormální nález na děložním čípku. Vyšetření zde provádí lékař, který má speciální licenci k provádění tzv. kolposkopické exeprtízy. Nález z běžné prohlídky bývá obecného charakteru, je z něj zkrátka patrno, že některé parametry nejsou v normě. Náš specialista na základě tohoto nálezu a dalšího vyšetření klientky dokáže určit přesnou povahu a rozsah rizika a navrhnout nejlepší možný další postup léčby.

Prevence a specializovaná vyšetření jsou jedním z důvodů, proč se v České republice daří velmi dobře předcházet rakovině děložního čípku a proč se toto onemocnění u naprosté většiny rizikových klientek vůbec nerozvine. Centrum onkologické prevence je součástí naší soukromé gynekologické kliniky GYN MEDICO a jako takové samozřejmě nabízí stejný komfort, zázemí, profesionalitu jako naše ostatní ordinac

Kdy navštívit Centrum onkologické prevence

Do Centra onkologické prevence se můžete objednat ve chvíli, kdy výsledky cytologického vyšetření stěru z vašeho děložního čípku vykazují nestandardní hodnoty. Pokud jste již klientkou naší kliniky, doporučí vás do Centra přímo váš gynekolog a s asistentkou centra si pak domluvíte konkrétní termín vyšetření. Objednat se můžete i s nálezem z jiného pracoviště. V takovém případě si na první návštěvu doneste výsledky posledního vyšetření a doporučení (žádanku) od svého gynekologa.

Jak probíhá vyšetření v COP

Kolposkopickou expertízu provádí gynekolog se specializovanou licencí pro tento druh vyšetření. Nejprve si prostuduje Váš nález a zkonzultuje s vámi anamnézu. Následuje série vyšetření kolposkopem, tedy přístrojem na vyšetření děložního čípku. Lékař pozoruje povrchové změny sliznice (epitelu) a změny ve tvaru a uspořádání cév. Často je nutný odběr drobného vzorku tkáně pro další histologické ošetření. Odběr se trváním a bolestivostí nijak neliší od běžného odběru během preventivní prohlídky. V některých případech doplní lékař vyšetření ještě o biopsii nebo HPV testy.

Pro jednotlivé nálezy je zavedeno odborné názvosloví, které pomáhá popsat nález a zároveň vyjádřit pravděpodobnou závažnost pozorovaných změn. Na základě nálezu pak lékař stanoví další postup. U lehčích nálezů stanovujeme interval pravidelných kontrol. U závažnějších nálezů navrhuje lékař tzv. konizaci děložního čípku, což je drobný chirurgický zákrok, který spočívá v odstranění části tkáně čípku. Na případném termínu zákroku se po vyšetření domluvíte s asistentkou.

Jak se objednat na vyšetření na klinice GYN MEDICO

Pokud zatím nejste naší klientkou a chcete se objednat do Centra onkologické prevence, zavolejte nám na číslo +420 225 990 999, vyplňte kontaktní formulář nebo nám pošlete e-mail na adresu recepce@gynmedico.cz . Vyšetření v Centru onkologické prevence není hrazeno zdravotními pojišťovnami, cena jednorázového vyšetření je 2500 Kč. Pro naše klientky, které mají hrazený roční balíček Comfort, je vyšetření v COP zdarma.

Napište nám