vyšetření trombofilních mutací

úsměv to řekne za Vás

Co je vyšetření trombofilních mutací?

Je to genetický test, při kterém zjistíte své vrozené dispozice pro srážlivost krve.

vyšetření trombofilních mutací

Kdy je pro Vás test vhodný?

  • pokud jste prodělala žilní a nebo plicní embolii
  • prodělal jste infakrt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu v mladším věku
  • opakovaně jste samovolně potratila
  • nedaří se Vám s partnerem otěhotnět
  • ve vaší graviditě nastala některá z těchto komplikací: Předčasné odloučení placenty, infarkt placenty, preeklampsie, opožděný růst plodu, odúmrtí plodu
  • některý z vašich pokrevních příbuzných  prodělala žilní trombózu nebo plicní embolii

Bezpečně s antikoncepcí

Užíváním hormonální antikoncepce je Vaše krev více srážlivá. Obecně je riziko vzniku trombózy mírné, asi 2-4 x vyšší oproti ženám bez hormonální antikoncepce, proto je za normálních okolností užívání bezpečné. Pokud však máte vrozenou dispozici pro zvýšenou krevní srážlivost, můžete být užíváním hormonální antikoncepce vystavena až 50x vyššímu riziku závažných komplikací.

Komplikace jsou:

  • vznik žilní trombózy a následně embolie ( uvolnění krevní sraženiny a ucpání cévy)
  • vznik arteriální trombózy a následně infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.

Jak test probíhá?

V rámci konzultace probere gynekolog Vaši anamnézu a rozhodne zda je pro Vás genetický test vhodný, následně se provede odběr krve.

Kolik test stojí?

Cena testu je 2000kč

CHCI SE OBJEDNAT