klimakterium

přechod nebo-li menopauza

úsměv to řekne za Vás

Klimakterium

Je období života ženy, kdy vyhasíná funkce vaječníků nebo jsou operačně odstraněny.

Některé ženy mají to štěstí, že se u nich tato změna projeví pouze ztrátou pravidelného měsíčního krvácení, ale asi 75% trpí v různé míře akutním klimakterickým syndromem. Ten v sobě skrývá obtíže způsobené poruchami napětí cévní stěny (návaly horka, pocení), změny psychického stavu (poruchy spánku, podrážděnost, deprese, úzkost, nesoustředěnost), bušení srdce, bolesti kloubů, či ztrátu sexuálního zájmu.

klimakterium

U všech žen se nedostatek ženského hormonu estrogenu produkovaného vaječníky projeví výrazným zrychlením stárnutí organismu. Nedostatek androgenů rovněž produkovaných vaječníky pak snižuje libido a životní energii. Dlouhodobý nedostatek estrogenů, kromě stárnutí sliznic spojeného s bolestí při styku a močovými záněty, není většinou ihned patrný.

Zůstaňte svá i při menopauzeNaprosto nejúčinnějším řešením akutních příznaků spojených s klimakteriem (přechodem či menopauzou) je právě hormonální léčba.

Musíme si uvědomit, že při menopauze nelze podávat hormonální léčbu všem ženám. Jako u každého léku musí mít podání svůj důvod, a proto podávání hormonální léčby patří do rukou lékaře.

Druhou často opomíjenou skutečností je, že se nejedná o jednu léčivou látku pod různými názvy. Jde o rozsáhlou skupinu léčiv, které se liší svým složením, cestou podávání (prášky, implantáty …), dávkou účinné látky. Ještě vyšší přednost při rozhodování o podání a při výběru léku má tzv. „šití na míru“ neboli individualizace léčby potíží spojených s menopauzou. Ta se odvíjí z obtíží ženy, věku, přítomnosti dělohy, mamografického nálezu, výskytu nemocí v její rodině, přání menstruace a délky užívání hormonů.

Závěry všech odborných diskusí se pak dle současných znalostí a výsledku studií shodují na poselství: „Při dodržení pravidla individuálního přístupu a časném začátku léčby potíží při klimakteriu převažuje přínos hormonální terapie nad jejími riziky.“

CHCI SE OBJEDNAT