Triple test

úsměv to řekne za Vás

Takzvaný triple test je jednou z metod, které slouží k odhalení vrozených vývojových vad plodu v děloze. Jedná se o vyšetření koncentrace tří biochemických látek ve vzorku krve budoucí maminky. Významnou roli hrál triple test zejména v dřívějších dobách před zavedením kombinovaného screeningu v prvním trimestru, kdy byl hlavní formou screeningu vývojových vad. Dnešní kombinovaný screening je dostatečně průkaznou metodou, která umožní odhalit rizika vývojových vad plodu již během prvního trimestru těhotenství. Role triple testu je tak v současnosti spíše doplňková.

Jak to funguje

Triple test se provádí rozborem vzorku krve v 16. týdnu těhotenství. Mezi vyšetřované biochemické látky patří alfa1-fetoprotein (AFP), celkový choriogonadotropin (HCG) a nekonjugovaný estriol (uE3). Test slouží k odhalení některých vývojových vad plodu, jako jsou rozštěpové vady neurální trubice a Downův syndrom.

Kdy se používá

Oproti aktuálně využívanému kombinovanému screeningu v prvním trimestru má triple test nevýhodu v tom, že jej lze provést nejdříve v 15. týdnu těhotenství, má jen 70 % úspěšnost v záchytu vad plodu a poměrně velkou míru falešné pozitivity. Triple test může být i v dnešní době užitečný jako součást integrovaného testu, kdy se jeho hodnoty zkombinují s výsledky z ultrazvukových vyšetření a hodnotami z biochemických testů v prvním trimestru. Tím dostaneme nejpřesnější možné parametry screeningu. Triple test nachází coby screening vývojových vad využití také u žen, které přicházejí k lékaři v pozdějším stadiu těhotenství a neabsolvovaly prvotrimestrální screening.

Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám