Účast na ISUOG World Congress 2022

19.09.2022

úsměv to řekne za Vás

Gratulujeme MUDr. Patrikovi Šimjákovi, Ph.D. za účast na ISUOG WORLD CONGRESS 2022, který proběhl tento víkend. Pan doktor byl pozván na kongres, aby představil, jaký má význam kompenzace diabetu na strukturu a funkci myokardu plodů těhotných žen s diabetem 1. typu.

Prvotní výsledky ukazují, že zvýšená glykemická variabilita (výkyvy koncentrace cukru v krvi těhotných žen) negativně ovlivňuje srdeční vývoj plodu.

Věříme, že pochopením těchto mechanismů bychom v budoucnu mohli pomocí léčby „ušité na míru“ snížit perinatální úmrtnost.