Samovyšetření prsu

úsměv to řekne za Vás

Samovyšetření prsu je důležitou součástí preventivních opatření nádorového onemocnění prsu. Jak správně si prso vyšetřit, aby bylo zřejmé, jestli je něco v nepořádku?

Důležitou součástí je samotný pohled na prso – některé změny jsou patrné již zrakem. Jestliže prso mění tvar, velikost, vytvářejí se na něm důlky, má jinou barvu, vtahuje se do sebe, z bradavky uniká tekutina, povrch prsa je zdrsnělý, mění se struktura kůže, případně prso tuhne, či oteče, něco není v pořádku a je třeba navštívit lékaře (praktického nebo gynekologa).

Některé změny ale mohou být znatelné jen pohmatem, proto je tak důležité umět si prso sama vyšetřit.

Postup při samovyšetřování prsu

Samovyšetřování provádějte po osprchování teplou vodou, kdy je pokožka uvolněná a vláčná.

  • Postavte se před dostatečně velké zrcadlo s volně spuštěnými pažemi a pečlivě si prohlížejte oba prsy. Všímejte si nepravidelností, změn jejich velikosti, tvaru (např. důlkovatění) a změn na kůži (zarudnutí, změny připomínající jizvy). Všimněte si případného výtoku z bradavky. Prohlížejte se nejdříve zepředu, potom z pravého a levého boku. Poté vzpažte, založte paže za hlavu a tlačte je dopředu. V této poloze zopakujte celou prohlídku.
  • Pokračujte v lehkém předklonu. Založte ruce v bok, svěste nepatrně ramena a hlavu, lokty tlačte mírně dopředu. Pozorujte, zda se některé změny neprojeví v této poloze (důlkovatění, vtahování kůže a jiné nepravidelnosti).
  • Zvedněte jednu paži za hlavu a druhou rukou postupně vyšetřete tlakem celý protilehlý prs bříšky tří prostředních prstů. Postupujte v malých soustředných kruzích od prstního dvorce až do okolí celého prsu. Hledejte nepravidelnost, ztvrdnutí nebo bulku. Totéž opakujte na druhé straně.
  • Prohmátněte každý prs oběma rukama proti sobě a hledejte opět nepravidelnost, zatvrdnutí nebo bulku. Stiskem bradavky zkontrolujte, zda nedochází k výtoku.
  • Prohmatejte také oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky. Vyšetřete také okolí prsu. Vnímejte jakýkoliv útvar nebo nepravidelnost v podkoží.

MUDr. Andrea Pašková, Ph.D

OBJEDNAT SE NA KONZULTACI  ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ