Mimoděložní těhotenství

úsměv to řekne za Vás

Jak je to s výskytem mimoděložního těhotenství u nás? Stoupá, nebo je pořád stejný?

V posledních 20 letech došlo k nárůstu výskytu mimoděložního těhotenství. Pokud žena prodělala mimoděložní těhotenství, je při dalším otěhotnění 7-13 krát vyšší pravděpodobnost, že se bude tento stav opakovat. Důvodem narůstajícího výskytu je vyšší prevalence sexuálně přenosných onemocnění (STD), přesnější diagnostika, častější používání kontracepčních metod (IUD), in vitro fertilizace (IVF) a chirurgická léčba neplodnosti.

Jaké faktory mají na jeho výskyt vliv? Je například pravděpodobnější u starších matek, u prvního těhotenství atd.?

Mimoděložní těhotenství častěji postihuje ženy ve věku od 35 do 44 let. Výskyt je 4krát vyšší než u mladších žen, což je způsobeno špatnou aktivitou vejcovodů. Pokud žena již v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství, má 7-13 krát vyšší riziko opakování GEU. Jednou z nejčastějších příčin mimoděložního těhotenství je pánevní zánět způsobený bakterií Chlamydia trachomatis. Tento zánět způsobuje poškození nebo až zánik řasinek ve vejcovodu. Pokud jsou tyto řasinky poškozené, oplodněné vajíčko nedoputuje do dělohy a k uhnízdění dojde například ve vejcovodu. Příčinou mimoděložního těhotenství mohou být srůsty ve vejcovodu, které jsou způsobené předcházející infekcí nebo se objevují po chirurgickém zásahu v malé pánvi. Vejcovod je zúžen či zjizven a je zhoršena jeho funkce. Dochází proto ke zpomalenému průchodu oplozeného vajíčka vejcovodem. U pacientek, které otěhotní po sterilizaci, se vyskytuje mimoděložní těhotenství až v 50 %. Další možnou příčinou bývá: „těhotenství po asistované reprodukci, kdy je embryonálním transferem zavedena blastocysta do kanálu vejcovodu“. Kouření cigaret je dalším rizikovým faktorem pro tento stav. Bylo prokázáno riziko extrauterinní gravidity (GEU) až 3,5 krát vyšší u kuřaček v porovnání s nekuřačkami. Mezi další rizikové faktory patří vrozené vývojové vady (VVV) a nádory malé pánve uzavírající vejcovody. V neposlední řadě se na mimoděložním těhotenství může podílet endometrióza, která vede k tvorbě jizev, srůstů a cystických tumorů, které mohou vést ke vzniku extrauterinní gravidity (GEU)

Po jak dlouhé době je možné po prodělaném mimoděložním těhotenství otěhotnět? Jaká by měla být doba rekonvalescence?

Neexistuje je přímá souvislost mezi ,,příliš časným otěhotněním “ a zvýšeným rizikem mimoděložního těhotenství. Pokud byla provedena laparoskopie s odstraněním postiženého vejcovodu, doporučujeme vyčkat do konce šestinedělí a pokud je všechno v pořádku, lze se v následujícím cyklu snažit.

Je možné otěhotnět, pokud vajíčko uzrává na straně, kde byl ženě po mimoděložním těhotenství odstraněn vejcovod?

Těhotenství z vaječníku na straně, kde byl odstraněn vejcovod po mimoděložním těhotenství je velmi málo pravděpodobné, ale není vyloučené. V ojedinělých případech může dojít k uhnízdění embrya v pahýlu (zbytku) vejcovodu nebo děložním rohu na postižené straně.

MUDr. Andrea Pašková, Ph.D.

ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ