Kolik času se věnují lékaři GYN MEDICO nové pacientce?

úsměv to řekne za Vás

Při první návštěvě se lékař pacientce věnuje 30 minut, pokud je třeba delší čas, je možné se následně domluvit i na dlouhodobější konzultaci, kterou si pacientka hradí.